АШИД Rise

ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

ASHID REGIONAL INCLUSIVE SME EMPOWERING PROJECT (АШИД RISE) нь Ашид Ассет Менежмент ХОМК-ийн дараагийн зорилгуудын нэг бөгөөд үйлдвэрлэлийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийн, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах зорилготой юм. 

Орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ЖДБ-ийг бойжуулах, өсөлтийн санхүүжилт олгох замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, ЖДБ-ийг дэмжих эко системийг бий болгож, орон нутгийг кластераар нь хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой хувийн хөрөнгө оруулалтын сан.

  • 2022 оны байдлаар Жижиг дунд бизнесийн тоо 86,000+
  • Хэрэгцээтэй санхүүжилтийн хэмжээ 10.2 их наяд төгрөг
  • Анхан шатны болон өсөлтийн санхүүжилт
  • Гарааны бизнесийн хурдасгуур хөтөлбөр болон менторшип хөтөлбөр
  • Бизнес оношилгоо, зөвөлгөө
  • Олон улсын зах зээлд гарах түнш, стратегийн хөрөнгө оруулагчтай холбох

“ХҮНСНИЙ ХУВЬСГАЛ”, “ХӨДӨӨГИЙН СЭРГЭЛТ” үндэсний хөтөлбөрүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлэх чухал механизм бий болгоно.

  • Дэд сангийн тоо 30+
  • Хүрч ажиллах ЖДБ-ийн тоо 3,000+
  • Санхүүжилтийн хэмжээ ₮500 тэрбум+
  • Бий болгох ажлын байрын тоо 9,000+

Сангийн давуу талууд

Ашид RISE хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн онцлог

Үнэ цэн бүтээх нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт

Жижиг дунд бизнесийг дэмжих дотоод хөтөлбөр

Бизнесийн үйл ажиллагаанд туслах консалтинг үйлчилгээ

Санхүүжилтийн уян хатан боломжууд

Холбоо барих

+976 7766 1112

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

+976 7676 7733

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3