Ашид Арвижих

ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

 

Ашид Арвижих сан нь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй, хялбар, хямд, хариуцлагатайгаар хүргэх замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдаж хөрөнгө оруулагчдадаа үр өгөөж хүртээх зорилготой Хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Уг сан нь Монгол улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох журмуудын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, тэдгээрийн хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээдийн эрхтэй, тусгай зохицуулалтын компани юм.
“Ашид Арвижих” хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь нээлттэй сан тул нэгж эрхээ олон нийтэд худалдахаар байнга санал болгож, эрэлтийн хэмжээгээр гаргаж, гаргасан нэгж эрхээ буцаан худалдан авах үүргийг хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээдэг.

Хөрөнгө оруулалтын бодлого

Ашид Арвижих Хөрөнгө оруулалтын сан хэнд зориулагдсан бэ?

Ашид Арвижих – Хамтын Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан нь дараах хүмүүст зориулсан сан болно.
Урт хугацааны
хөрөнгийн өсөлт
Эрсдэл тооцсон
өндөр өгөөж
Тогтмол нэмж хөрөнгө
оруулах боломж
Хэдийд ч хөрөнгө оруулалтаа татах боломжтой хөрвөх чадвар

Ашид Арвижих Хамтын ХОС-д үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд

Яагаад АШИД АРВИЖИХ сан гэж?

Ашид Арвижих сан нь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй, хялбар, хямд, хариуцлагатайгаар хүргэх замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдаж хөрөнгө оруулагчдадаа үр өгөөж хүртээх зорилготой Хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн компанийн удирдлага дор нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж, хуулиар зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулдаг хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан нь дараах давуу талуудтай.

ЗАРДАЛ БАГА

Арилжааны шимтгэл, суутгал, аудит, хуулийн үйлилгээ зэрэг зардлууд хамгийн бага байна.

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛНА

Хувьцаа, бондууд гэх мэт олон төрлийн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулж диверсификаци хийснээр эрсдэлийг тараан байршуулна.

МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГА

Зах зээл болон компаниудыг судлах, авах, зарах, хянах, хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хамгаалах зэрэг нарийн төвөгтэй ажлыг мэргэжилтнүүд таны өмнөөс хийнэ.

АМАР ХЯЛБАР

Та сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, стратегитай сайтар танилцаад хөрөнгө оруулсан бол бусад олон зүйлд сэтгэл зовохгүй байж болно.

ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ

Хамтын нээлттэй сангийн онцлог нь та хүссэн үедээ, боломжит хэмжээгээрээ байнга хөрөнгө оруулах, мөн хүссэн үедээ нэгж эрхээ санд буцаан худалдах эрхтэй.

Танилцуулга татах

Нэгж эрхийн танилцуулга

Нэгж эрхийн хураангуй танилцуулга

Тайлан мэдээлэл

Холбоо барих

+976 7766 1112

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

+976 8901 2095

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3