Хуримтлал уу? Хөрөнгө оруулалт уу?

Хуримтлал ба хөрөнгө оруулалтын зөрүү урт хугацааны туршид ийм ялгаатай

Бусад

Apple

Ямар ч бизнест хөрөнгө оруулалт хийх байсан гол нь үнэ цэнэд тулгуурлан шийдвэр гаргах хэрэгтэй.

Ноён APU

Мөнгө таны төлөө ажиллах нь

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

Footer-image