мобайл аппликейшн

ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Ашид Арвижих сан нь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй, хялбар, хямд, хариуцлагатайгаар хүргэх замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдаж хөрөнгө оруулагчиддаа үр өгөөж хүртээх зорилготой Хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.
Уг сан нь Монгол улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох журмуудын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, тэдгээрийн хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээдийн эрхтэй, тусгай зохицуулалтын компани юм.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3