4x шийдэл

ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Бид хүн бүрийг хөрөнгө оруулагч болгоход чиглэсэн 4Х шийдлийг санал болгодог

Хялбар

Хөрөнгө оруулна гэдэг амар ажил биш ч бид танд хялбархан, тааламжтай болгож өгнө.

Хариуцлагатай

Ил тод, чанд зохицуулалттай байдгаараа хөрөнгө оруулалтын сан нь сугалаа, сүлжээ мэтээс баталгаатай.

Хүртээмжтэй

Хүн бүр хөрөнгө оруулалтын босгогүй, өөрт тохирох стратегиар хаанаас ч оролцож хамтын өгөөж хүртэнэ.

Хямд

Маш бага дүнгээр хүссэн үедээ хөрөнгө оруулж бас гарч болно. Нэг өндгийг ч олон сагсанд хийж болно.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3