хӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ашид Ассет Менежмент ҮЦК нь бизнесийн нөхцөл байдалд тохирсон өрийн болон өмчийн санхүүжилтийн боломжит хувилбарыг тодорхойлж, санхүүжилт татах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, түүнд шаардлагатай санхүү, хууль зүйн зөвлөгөө болон мэдээллийг хүргэж байна. 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨ & ЗУУЧЛАЛ

– ӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

– ӨМЧИЙН САНХҮҮЖИЛТ

– IPO

– НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

КОМПАНИЙН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАЛТ M&A

– Худалдан авагч талын зөвлөгөө

– Худалдагч талын зөвлөгөө

– Нэгтгэх, нийлүүлэх, тусгаарлах, хэлбэр өөрчлөх үйл ажиллагаа

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАХ

Байгууллагын нэрийн өмнөөс хөрөнгө оруулалтын багцыг удирдах үйл ажиллагааБУСАД ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

– Санхүүжилтийн стратеги

– Компанийн санхүү бизнесийн төлөвлөлт, үнэлгээ болон зөвлөгөө

– ESG зөвлөх үйлчилгээ

– Комплайнс, хуулийн зөвлөгөө

– Төслийн үнэлгээ, зөвлөгөө

Холбоо барих

+976 7766 1112

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

+976 8987 2417

Та эхлэхэд бэлэн үү?

Эсвэл илүү мэдээлэл, зөвлөгөө шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоорой.

Footer-image