АШИД REIT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН КОМПАНИ

Тун удахгүй . . .

2020 оноос хойш долларын төгрөгтэй харьцах ханш 21.4 хувиар, юанийн ханш 8 хувиар тус тус чангарсан хэдий ч ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ тэдний өсөлтийг хол даван 39.8 хувиар өссөн байна. Ашид РЭИТ ХК нь хөрөнгө оруулагчдад инфляцаас хамгаалагдсан, “үнэ цэнийн өсөлт” болон “түрээсийн төлбөр”-өөс давхар ашиг хүртэх боломжтой хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. 

Уг салбарын уламжлалт хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо нь санхүүгийн бусад хөрөнгөтэй харьцуулахад хөрвөх чадвар сул, үнэ цэнийг хүртээмжтэй байлгах, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад тодорхойгүй байдал их, бага дүнгээр хөрөнгө оруулах боломжгүй гэх мэт сул талтай байна.

Ашид REIT үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын компанийн давуу талууд

Үл хөдлөх худалдаж авах, түрээслэх, худалдан авалтын шийдвэр гаргалт гээд үл хөдлөхийн хөрөнгө оруулалт хялбар биш байдаг. Харин Ашид REIT нь зах зээлийн шинжилгээ, үл хөдлөхөд хөрөнгө оруулахтай холбоотой шийдвэр гаргалт, хөрөнгийн удирдлага болон хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах гэх зэрэг холбогдох нарийн төвөгтэй ажлуудыг таны өмнөөс хийх болно.   

Хотын А бүсэд байршилтай үл хөдлөхийн үнийн өсөлтөөс өгөөж хүртэх

Хөрөнгө оруулалтын хугацаанд түрээсийн өгөөж авах

Бага мөнгөөр ч үл хөдлөхөд хөрөнгө оруулах боломжтой

Үл хөдлөхөд хялбараар хөрөнгө оруулах боломж

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3