Хөрөнгө оруулах
амархан боллоо

Харин та эхлэхэд бэлэн үү?

Хөрөнгө оруулах алхам

1.Хөрөнгө оруулалтын санг сонгох​

Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчтай хамтран хувьцаа, бонд гэх мэт төрөл бүрийн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор нэгдсэн.

2.Хөрөнгө оруулагчаар бүртгүүлэх​

Өөрийн санхүүгийн зорилго, нөхцөл байдалд тохирох хөрөнгө оруулалтын санг сонгож, нэгж эрхийн танилцуулгатай танилцах

3.Нэгж эрхийн
захиалга

www.ashidasset.mn онлайн платформ болон гар утасны апп-д хөрөнгө оруулагчаар бүртгүүлж, баталгаажуулах

4.Гэрээ
байгуулах

Хөрөнгө оруулалтын сантай Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулж, гэрээнд заасан төлбөрийг шилжүүлэх

Бидний давуу тал

Хялбар

Хөрөнгө оруулна гэдэг амар ажил биш ч бид үүнийг танд хялбархан, тааламжтай болгож өгнө.

Хариуцлагатай

Ил тод, чанд зохицуулалттай байдгаараа хөрөнгө оруулалтын сан нь сугалаа, сүлжээ мэтийн азаа үзэж буй казино шиг хөрөнгө оруулалтаас баталгаатай.

Хүртээмжтэй

Хүн бүр хөрөнгө оруулалтын босгогүй, өөрт тохирох стратегиар хаанаас ч хөрөнгө оруулж, хамтын өгөөж хүртэнэ.

Хямд

Маш бага дүнгээр хүссэн үедээ хөрөнгө оруулж бас гарч болно. Нэг өндгийг ч олон сагсанд хийж болно.

Хөрөнгө оруулалтын сангууд

Ашид Арвижих

Хамтын Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан

Ашид Арвижих сан нь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй, хялбар, хямд, хариуцлагатайгаар хүргэх зорилготой Хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Ашид Венчур

Хамтын Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан

Ашид Венчур сан нь жижиг, дунд бизнесүүдэд хөрөнгө оруулах замаар санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн өгөөж бий болгох зорилготой хувийн хөрөнгө оруулалтын өмчлөлийн сан юм.

Ашид төрөлжсөн өсөлт

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Ашид Төрөлжсөн Өсөлт сан нь эрсдэлийг тараан байршуулж зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаарч уян хатан стратегийг хэрэгжүүлж төрөлжсөн өсөлтийг бий болгоно.

Ашид Өсөх Хөрөнгө

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Ашид Өсөх Хөрөнгө сан нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын үнэ цэн, өгөөжийг хөрөнгө оруулагчдад хүртээх зорилготой хувийн хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Ашид ахих

Хөрөнгө оруулалтын сан

Ашид Ажилчдын Хамтарсан Ирээдүйн Хуримтлалын сан нь тэтгэврийн болон бусад урт хугацаат зорилгоор ажилтнууд ажил олгогчтойгоо хамтран бий болгох хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Хөрөнгө оруулалт бол
амьдралын хэв маяг юм.

Өөрт тохирох хөрөнгө оруулалтын санд тогтмол
хөрөнгө оруулж эхлэснээр, ирээдүйгээ гартаа ав.

Яагаад АШИД АРВИЖИХ сан гэж?

Ашид Арвижих сан нь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй, хялбар, хямд, хариуцлагатайгаар хүргэх замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг мэргэжлийн түвшинд удирдаж хөрөнгө оруулагчиддаа үр өгөөж хүртээх зорилготой Хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн компанийн удирдлаган дор нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж, хуулиар зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулдаг хамтын, нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан нь дараах давуу талуудтай.

ЗАРДАЛ БАГА

Арилжааны шимтгэл, суутгал, аудит, хуулийн үйлилгээ зэрэг зардлууд хамгийн бага байна.

ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛНА

Хувьцаа, бондууд гэх мэт олон төрлийн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулж диверсификаци хийснээр эрсдэлийг тараан байршуулна.

МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГА

Зах зээл болон компаниудыг судлах, авах, зарах, хянах, хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хамгаалах зэрэг нарийн төвөгтэй ажлыг мэргэжилтнүүд таны өмнөөс хийнэ.

АМАР ХЯЛБАР

Та сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, стратегитай сайтар танилцаад хөрөнгө оруулсан бол бусад олон зүйлд сэтгэл зовохгүй байж болно.

ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ

Хамтын нээлттэй сангийн онцлог нь та хүссэн үедээ, боломжит хэмжээгээрээ байнга хөрөнгө оруулах, мөн хүссэн үедээ нэгж эрхээ санд буцаан худалдах эрхтэй.

Цаг алдалгүй мэдээлэл авч байх

Хөрөнгөтэй хүн хөрөнгө оруулдаггүй, харин хөрөнгөтэй болохыг хүссэн эгэл жирийн хүмүүс хөрөнгө оруулдаг.

Эсвэл илүү мэдээлэл, зөвлөгөө шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоорой.

Footer-image