Тайлан

2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Ашид Арвижих хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн 2023 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Ашид Арвижих хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн 2023 оны 2-р улирлын үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Ашид Арвижих хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн 2023 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3