ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ХҮНДЭЭ ХҮРДЭГ ҮҮ?

“Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал А. Батпүрэв нь  Bloomberg TV Mongolia-д хөрөнгийн зах зээлийн талаар ярилцлага өглөө. Та дараах линкээр үзнэ үү. 

It is not enough to save, invest to earn more.

Are you ready to start?

ashidasset-client-3