Хэрвээ та 10 жилийн өмнө Сүү ХК-ийн хувьцааг авсан бол

Сайн хөрөнгө оруулалт бол богино хугацааны савлагаа эрсдэлийг даван гарч, урт хугацаанд өгөөж бий болгох явдал юм.

It is not enough to save, invest to earn more.

Are you ready to start?

ashidasset-client-3