ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Ашид Ассет Менежмент ҮЦК-ийн гүйцэтгэх захирал А. Батпүрэв болон хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Б. Цэлмэг нарын “Хамтын хөрөнгө оруулалт” сэдвээр өрнүүлсэн хэлэлцүүлэгийг дараах линкээр үзээрэй. https://www.youtube.com/watch?v=7nskCnWde9Y

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3